Om Unimedic

Läkemedelsverksamheten påbörjades i mitten av 1960-talet som ett distriktslaboratorium i Matfors, ett dåtidens extempore-apotek och tillika privatägt. På 1970-talet förstatligades apoteken i Sverige och laboratoriet/anläggningen i Matfors blev en del av statliga ACO. Under 1980-talet ägdes anläggningen först av Kabi, och senare av Pharmacia. 1992 grundades Unimedic av Nils Ivrell, Lennart Leyonberg, och Kenth-Olov Norman i samband med att Pharmacia upphörde med sin produktion. Sedan 2006 är Unimedic ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Företaget är idag ett fullt integrerat specialistläkemedelsföretag med en verksamhet som fördelas inom tre huvudsakliga verksamhetsområden; specialistläkemedel, licensläkemedel samt utveckling & produktion av läkemedel (CDMO). Företagets huvudkontor ligger i Solna och verksamheten bedrivs framförallt i Norden men även i norra Europa. Unimedics portfölj av specialistläkemedel har de senaste åren haft en stark utveckling genom organisk tillväxt, egen produktutveckling och via partnerskap. Huvudsakliga produktområden är akutsjukvård, infektionssjukdomar och beroendevård där viktiga kunder återfinns inom vården, regioner och apotekskedjor. I Matfors sker fortsatt egen produktutveckling och kontraktstillverkning av sterila och icke-sterila läkemedel.