SAMARBETE | UnimedicPharma
Svenska English

Som samarbetspartner vill vi göra Skillnad


Unimedic Pharma är ett av Nordens mest snabbväxande läkemedelsbolag. Vi har fokus på marknadsföring, försäljning och distribution av avancerade registrerade specialläkemedel för slutenvård, licensläkemedel, extempore och medicin-tekniska produkter i de nordiska länderna.

Vi erbjuder också utveckling och tillverkning av flytande läkemedel i vår egen EU-GMP godkända anläggning i Matfors. Vi har resurser att göra allt från analys av råvara till frisläppning av färdigt läkemedel. Vår ompaketeringsenhet i Polen kan hjälpa till med de flesta ompaketeringsuppdrag –både snabbt och kostnadseffektivt

Vi letar kontinuerligt efter nya affärsmöjligheter och välkomnar förslag på inlicensiering av nya produkter att introducera på den nordiska marknaden.

Vi kan erbjuda ett antal egna produkter för utlicensiering utanför Norden

Vi har en effektiv organisation med lång erfarenhet och bred kompetens på registrering av nya produkter, logistik/distribution, marknadsföring och försäljning av läkemedel.

Vi vill skapa mervärde och göra skillnad för våra samarbetspartners genom att se möjligheter i det otänkbara, ett innovativt otraditionellt marknadstänkande och ett genuint engagemang.

Vid behov kontakta gärna

CEO – Unimedic Group
Anna Linton