Svenska English

CrossPharma logoprodlekpol-logo

Cross Pharma parallellimporterar originalläkemedel till Sverige och är en av de större aktörerna på den svenska marknaden. I mitten av 1990-talet började vi som första bolag i Sverige att parallellimportera originalläkemedel. Idag marknadsförs cirka 250 produkter.
Cross Pharma ägs sedan juni 2013 av Unimedic Group.

På huvudkontoret i Stockholm arbetar 10 personer och på vårt dotterbolag Prodlekpol i Warzawa arbetar ytterligare cirka 50 personer med läkemedelsompackning.
Cross Pharma har tillstånd och inspekteras kontinuerligt av Läkemedelsverket.
Vi parallellimporterar endast originalläkemedel från andra EU-länder och samarbetar med ett 70-tal leverantörer i 20 europeiska länder.

Läkemedlen packas om i den egna ompackningscentralen utanför Warszawa i Polen.
Genom att ha full kontroll över ompackningen säkerställs ett snabbt varuflöde och optimala lagernivåer. Alla produkter förses med information anpassad till den svenska marknaden innan de säljs vidare till de olika apotekskedjorna.
Våra produkter omfattas av Läkemedelsförsäkringsföreningen. www.lff.se.
Vår verksamhet skapar konkurrens och prispress på receptbelagda läkemedel med patentskydd. Det gynnar apoteken genom lägre inköpspriser av läkemedel, samt kommer samhället till godo genom en allmän prispress.

Cross Pharma är medlem i Läkemedelshandlarna, den svenska branschorganisationen för parallellimport av läkemedel. Läkemedelshandlarna är i sin tur medlemmar i den europeiska intresseorganisationen EAEPC. www.eaepc.org

Vad är parallellimport?

Parallellimport bygger på Romfördragets målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Eftersom priserna på läkemedel varierar så pass mycket mellan EUs medlemsländer, nyttjas dessa prisskillnader och ger utrymme för parallellhandel.

Själva idén med parallellimport är att importera godkända, receptbelagda läkemedel från andra länder inom EU där priserna är lägre än i Sverige. En parallellimportör har ingen egen tillverkning av läkemedel, utan importerar existerande läkemedel på den europeiska marknaden. Det är med andra ord samma läkemedel som köps in, med samma aktiva substans, men de ompaketeras och förses med svensk text och patientinformation.
När Cross Pharma säljer parallellimporterade läkemedel i Sverige ska dessa först bli godkända hos Läkemedelsverket eller dess europeiska motsvarighet EMA.

Till största delen sker parallellimport av läkemedel där patentet ännu inte gått ut. Parallellimporten skapar fördelar för apoteksaktörerna på den nya omreglerade marknaden, vilket även kommer konsumenterna till nytta genom bättre tillgänglighet, längre öppettider och ökad servicegrad när besparingar från parallellimporten ger apoteken utrymme för utveckling.

_DSC8708a_800